Startsida  Ansökan
::Ansökan om barnomsorg
* = obligatoriskt

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets och sökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökande:*
Medsökande:

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  60  minuter

Medsökande är den person som bor i samma hushåll som sökande. De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Barn- och utbildningsförvaltningen i

Uppgifterna som dataregistreras inom verksamheten behövs för administration, beslut och tillhandahållande av plats och debitering av avgift.

Enligt PuL har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år, få besked om hur personuppgifterna behandlas (§ 26). Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till:

Nybro kommun
Lärande- och kulturförvaltningen
382 80 NYBRO

 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...